Globalne ocieplenie- jak zahamować?

Jednym z najpowszechniejszych problemów, jakie pojawiają się aktualnie w przyrodzie okazuje się zjawisko globalnego ocieplenia. Jest to proces bardzo trudny do zahamowania, jaki jest efektem negatywnych działań i ingerencji człowieka w siły przyrody i powodowanie rozmaitych modyfikacji. Jak zatem zahamować globalne ocieplenie. Co społeczeństwo może w tej dziedzinie zdziałać? Postaramy się przedstawić w dalszych częściach artykułu kilka nadrzędnych kwestii związanych z aktualnymi sposobami przeciwdziałania opisywanemu zjawisku globalnego ocieplenia i wiążącego się wraz z nim efektu cieplarnianego.
Do podstawowych i zdecydowanie nadrzędnych porozumień mających tyczyć się ograniczania procesu postępującego non stop od paru dekad globalnego ocieplenia jest protokół z Kioto. W 1997 roku ten międzynarodowy w swym charakterze dokumentów stanowiący nadrzędne porozumienie odnośnie globalnego ocieplenia został poprawiony. Była to poprawka wynegocjowana do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W lutym 2009 roku doszło do wprowadzenia Protokołu, jaki ujmował 183 kraje, a zatem ponad sześćdziesiąt procent emisji światowej gazów cieplarnianych. Generalnie największym od lat emitorem gazów cieplarnianych okazują się Stany Zjednoczone. Ważnym wydarzeniem okazało się także porozumienie, jakie zawarte zostało w Poznaniu, a mianowicie mowa tu o Konferencji Klimatycznej ONZ. Rok później podobna odbyła się w Kopenhadze. Istotne jest też wspomnienie, że państwa takie jak Indie oraz Chiny ratyfikowały protokół z Kioto, ale ze względu na to, iż stanowią państwa mocno rozwijające się, i tak zwolnione są z jego postanowień.

Autor:

Zobacz stronę autora: Wypożyczalnia kamperów