Gazy cieplarniane

Efekt cieplarniany i wiążące się z tym globalne ocieplenie to najpowszechniejsze problemy przyrodnicze, z jakimi starają się na dziś dzień zmierzyć naukowcy realizujący rozmaite badania oraz prowadzący zawiłe analizy. Z

Globalne ocieplenie – skąd?

Poważnym problemem natury przyrodniczej okazuje się globalne ocieplenie. Jest to taka sytuacja, kiedy dochodzi do olbrzymich przekształceń w zakresie dotychczasowego klimatu. Wszelkie te zmiany wynikają natomiast w ponad dziewięćdziesięciu procentach

Polska w globalnym ociepleniu

Jednym z najbardziej charakterystycznych problemów związanych z przyrodą okazuje się globalne ocieplenie. Jest to zjawisko, jakie wiąże się z kłopotem związanym z nadmiernymi temperaturami. Wszystko to prowadzi przede wszystkim do