Zmiany klimatu – przyczyny

Co powoduje zjawisko masowego ocieplenia, o którym mówi się bardzo często znanym już powszechnie terminem jakim jest globalne ocieplenie? Powodów jest wiele, niektóre z nich są w pełni naturalne i nie mamy jako ludzkość na ich następowanie żadnego wpływu, a kolejne wręcz odwrotnie – wywołane są wyłącznie naszym działaniem, ludzkim i ingerencja człowieka pociąga za sobą wiele negatywnych w swych skutkach zmian.
Przejdźmy jednakże do konkretów, o jakich zmianach i jakim ich podłożu w ogóle mowa? A zatem klimat naszej planety ulega od zawsze pewnym przekształceniom, ale badania zjawisk następujących na Ziemi i względem Ziemi w ostatnich paru dekadach są dość niepokojące. Pojawiają się szeroko rozumiane modyfikacje czynników zewnętrznych, do jakich zalicza się przede wszystkim przekształcenia cykli orbitalnych. Dodatkowo wynika z tego konsekwencja w postaci efektu tasiemki bawełniane cieplarnianego, a to przede wszystkim łączy się z koncentracją gazów cieplarnianych. Dodatkowo w grę wchodzi też ograniczenie dopływu światła naturalnego do naszej planety. Obecnie bada się i analizuje systematycznie jakiego typu ocieplenia dominują, co jest ich źródłem i jakie skutki mogą z tego wynikać. Badań realizowanych przez naukowców jest cała masa, a poglądów naukowych równie wiele. Wszystkie one łączą się jednakże, niezależnie od wskazywanego źródła, z działaniem człowieka. Wynika to z faktu, że zwiększa się ilość gazów cieplarnianych wnikających do atmosfery. Ponadto powoduje to ocieplenie, jakie jest notowane bezustannie od początku przemysłowej ery, kiedy to o procesie globalnego ocieplania i efekcie cieplarnianym zaczęto w ogóle głośno mówić. Przede wszystkim w grę wchodzi tu okres pięćdziesięciu ostatnich lat.
Autor: