Jednym z najpowszechniejszych problemów, jakie pojawiają się aktualnie w przyrodzie okazuje się zjawisko globalnego ocieplenia. Jest to proces bardzo trudny do zahamowania, jaki jest efektem negatywnych działań i ingerencji człowieka w siły przyrody i powodowanie rozmaitych modyfikacji. Jak zatem zahamować globalne ocieplenie. Co społeczeństwo może w tej dziedzinie zdziałać? Postaramy się przedstawić w dalszych częściach […]