Zmiany klimatyczne
dotyczą każdego!

Ostatnie sezony wakacyjne zdecydowanie pokazują, że efekt cieplarniany i skutkujące tym zjawisko masowego globalnego ocieplenia to nie są wyssane z palca mity, które krążą w mediach. To nie jest marketingowa nagonka, a naprawdę poważny problem przyrodniczy, jaki już daje się we znaki. Polska także na nim cierpi a skutki tychże zjawisk widoczne są aktualnie. Ogólnie […]
Spośród najpoważniejszych problemów związanych ze zjawiskami klimatycznymi, bardzo istotne okazuje się globalne ocieplenie. Wiąże się ono także z efektem cieplarnianym. Na czym bazuje? Po pierwsze jako globalne ocieplenie rozumie się zatrzymanie mas powietrza ciepłego, a do tego dochodzi na etapie niższych warstw. Automatycznie rośnie temperatura, co sprawia, że większe i silniejsze jest promieniowanie słoneczne. W […]
Konsekwencji globalnego ocieplenia jest cała masa i w większości wiążą się one przede wszystkim z negatywnym skutkiem zdrowotnym dla społeczeństwa, co zdaniem naukowców, meteorologów i fizyków już jest dostrzegalne. Na czym zatem polega i w czym tkwi problem globalnego ocieplenia? Jest to w wielkim skrócie proces sukcesywnego zatrzymywania się mas ciepłego powietrza. Wszystko to odbywa […]
Jeżeli nosisz się z zamiarem poczytania niniejszego tekstu, zauważ, że działalność ludzkości w dziedzinie globalnego ocieplenia tyczy się nie tylko innych krajów i społeczności, ale każdego z nas po kolei. Jak negatywnie wpływamy na to, co dzieje się w naszej atmosferze? Generalnie było bardzo wiele rozlicznych zjawisk przyrodniczych związanych z rewolucjami temperaturowymi, które miały styczność […]