zmniejszenie emisji

1. Świadomość i edukacja Zrozumienie pojęcia emisji gazów cieplarnianych Emisja gazów cieplarnianych odnosi się do uwalniania substancji, takich jak dwutlenek węgla, metan czy tlenek azotu, które zatrzymują ciepło w atmosferze i przyczyniają się do wzrostu temperatury na Ziemi. Zrozumienie tego pojęcia jest kluczowe dla świadomego działania w celu jego redukcji. Rozpowszechnianie wiedzy na temat zmian […]