Polska

Skutki dla środowiska naturalnego Wzrost temperatury powoduje topnienie lodowców i polarnych pokryw lodowych. Globalne ocieplenie prowadzi do wzrostu temperatury na Ziemi, co ma bezpośrednie konsekwencje dla lodowców i polarnych pokryw lodowych. Wzrost temperatury powoduje stopienie lodowców, co prowadzi do podnoszenia poziomu morza. Topnienie polarnych pokryw lodowych zmienia równowagę klimatyczną, wpływając na globalne krążenie oceaniczne i […]