emisja gazów

Emisja gazów cieplarnianych Spalanie paliw kopalnych Spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, jest głównym źródłem emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych. Przemysł, transport, energetyka i rolnictwo Przemysł, transport, energetyka i rolnictwo są sektorami gospodarki odpowiedzialnymi za znaczną część emisji gazów cieplarnianych. Wzrost koncentracji gazów w atmosferze Wzrost koncentracji […]