efekt cieplarniany

Skutki globalnego ocieplenia Podnoszenie poziomu mórz i oceanów Globalne ocieplenie prowadzi do topnienia lodowców i pokryw lodowych na biegunach, co powoduje podnoszenie poziomu mórz i oceanów. To zagraża wybrzeżom, wyspom oraz niskopołożonym obszarom, zwiększając ryzyko powodzi i erozji. Ekstremalne zjawiska pogodowe Zmiana klimatu skutkuje występowaniem coraz częstszych i bardziej intensywnych ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak […]