Poważnym problemem natury przyrodniczej okazuje się globalne ocieplenie. Jest to taka sytuacja, kiedy dochodzi do olbrzymich przekształceń w zakresie dotychczasowego klimatu. Wszelkie te zmiany wynikają natomiast w ponad dziewięćdziesięciu procentach z wielorakich modyfikacji, jakie poczynione zostały przez człowieka. Jego ingerencja w atmosferę wpływa negatywnie i rzutuje na szereg złych konsekwencji z tego wynikających a najważniejsze […]