Spośród najpoważniejszych problemów związanych ze zjawiskami klimatycznymi, bardzo istotne okazuje się globalne ocieplenie. Wiąże się ono także z efektem cieplarnianym. Na czym bazuje? Po pierwsze jako globalne ocieplenie rozumie się zatrzymanie mas powietrza ciepłego, a do tego dochodzi na etapie niższych warstw. Automatycznie rośnie temperatura, co sprawia, że większe i silniejsze jest promieniowanie słoneczne. W […]