Konsekwencji globalnego ocieplenia jest cała masa i w większości wiążą się one przede wszystkim z negatywnym skutkiem zdrowotnym dla społeczeństwa, co zdaniem naukowców, meteorologów i fizyków już jest dostrzegalne. Na czym zatem polega i w czym tkwi problem globalnego ocieplenia? Jest to w wielkim skrócie proces sukcesywnego zatrzymywania się mas ciepłego powietrza. Wszystko to odbywa […]