Jeżeli nosisz się z zamiarem poczytania niniejszego tekstu, zauważ, że działalność ludzkości w dziedzinie globalnego ocieplenia tyczy się nie tylko innych krajów i społeczności, ale każdego z nas po kolei. Jak negatywnie wpływamy na to, co dzieje się w naszej atmosferze? Generalnie było bardzo wiele rozlicznych zjawisk przyrodniczych związanych z rewolucjami temperaturowymi, które miały styczność […]